rocov fryslân

Lees meer over wat Rocov Fryslân is en doet.

rocov fryslân

Rocov Fryslân komt op voor de belangen van de reizigers in het openbaar vervoer in Fryslân. Rocov staat voor Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Iedere provincie en de grotere stadsregio’s in Nederland hebben zo’n overleg.

 

Wat doet Rocov Fryslân?

Rocov Fryslân overlegt met de provincie en de vervoerbedrijven en geeft adviezen aan deze partijen over allerlei kwaliteitsaspecten van het openbaar vervoer in Fryslân. De basis voor deze overleg- en adviestaak is vastgelegd in de Wet Personenvervoer 2000. Daarin staat dat de provincie en vervoerbedrijven verplicht zijn te overleggen met consumenten over vervoerzaken.

 

Adviezen

Rocov adviseert onder andere over:

– wijzigingen in de dienstregeling
– de tarieven en kaartsoorten
– de betaalwijzen in het openbaar vervoer
– de toegankelijkheid van het openbaar vervoer
– het comfort
– de ketenkwaliteit
– de voorzieningen op haltes en stations
– de reisinformatie.

Kortom, allerlei zaken die van belang zijn voor mensen die met het openbaar vervoer reizen. De adviezen die het Rocov uitbrengt, kunt u op deze website vinden.

 

Onafhankelijk

Rocov Fryslân is een onafhankelijke stichting. In deze stichting zijn de volgende belangenorganisaties vertegenwoordigd: ROVER Fryslân, Stichting Friese Ouderenbonden (SFO) en vrouwenorganisaties. Ook zijn studenten vertegenwoordigd in het Rocov. De stichting wordt gerund door vrijwilligers.

 

 

Jaarverslag

Wilt u het jaarverslag van Rocov Fryslân inzien?

Rocov Fryslân faciliteert ook de consumenteninspraak op de Waddenveerdiensten. Kijk op de site van het Consumentenplatform Waddenveren.

Privacyverklaring