adviezen

Bekijk de uitgebrachte adviezen van Rocov Fryslân.

Adviezen

Rocov Fryslân overlegt met de provincie en de vervoerbedrijven en geeft adviezen aan deze partijen over allerlei kwaliteitsaspecten van het openbaar vervoer in Fryslân. Deze adviezen zijn hieronder te downloaden.

 

Adviezen 2024

– RMP. Brief Rocov met aanvullende vragen en opmerkingen over het RMP.

– Buslijn 6 via Ruiterskwartier. Advies Rocov / Ongevraagd advies.

– Extra stops sneltrein Groningen-Leeuwarden. Advies Rocov / Adviesaanvraag.

– Uitbreiding busdienstregeling. Advies Rocov / Adviesaanvraag / Reactie op advies.

– Sociale veiligheid. Advies Rocov / Reactie op advies.

 

Adviezen 2023

– Tarieven 2024. Advies Rocov / Adviesaanvraag.

– Treinvervangend vervoer, periode juni 2024. Advies Rocov / Ongevraagd advies.

– Reactie op concept-vervoerplan 2024. Advies Rocov / Adviesaanvraag.

– Aanvullende vragen bij concept-vervoerplan 2024. Advies Rocov / Adviesaanvraag.

– Reactie op voorstel uitbreiding vakantiedienstregeling. Advies Rocov / Adviesaanvraag.

– Reactie op dienstregeling Arriva-trein. Advies Rocov / Adviesaanvraag

– Ontwerp PvE busconcessie 2024-2034. Advies Rocov / Adviesaanvraag.

 

Adviezen 2022

– Vervangen Vlinder door vaste lijndienst. Advies Rocov / Adviesaanvraag.

– Voorstel tarieven 2023. Advies Rocov / Adviesaanvraag.

– Nota van Uitgangspunten aanbesteding concessie. Advies Rocov / Adviesaanvraag.

– Regionaal Mobiliteitsplan. Advies Rocov / Adviesaanvraag.

– Vervoerplan 2023. Advies Rocov / Adviesaanvraag.

– Dienstregeling 2023 trein. Advies Rocov / Adviesaanvraag.

– Voorstel Lti 2023. Advies Rocov / Adviesaanvraag.

– Patroontijden stadsdienst Leeuwarden. Advies Rocov / Adviesaanvraag.

– PvE Overbruggingsconcessie. Advies Rocov / Adviesaanvraag.

 

Adviezen 2021

– Tariefvoorstel 2022. Advies Rocov / Adviesaanvraag.

– Vervoerplan 2022. Advies Rocov / Adviesaanvraag.

Reactie voorstel Lti 2022

Advies over dienstregeling 2022 noordelijke treinen

Reactie op concepttransitieplan

Advies over dienstregelingaanpassing lijn 22

 

Adviezen 2020

Advies over aangepast vervoerplan ivm corona

Advies over producen en tarieven van Arriva in 2021

Advies over dienstregeling 2021

Advies over dienstregelingaanpassing per 30 augustus 2020

Reactie Rocov Fryslân op voorstel Lti

Advies over voorstel dienstregeling 2021 noordelijke spoorlijnen

Brief over Lelylijn

Reactie op opstarten openbaar vervoer

Reactie Rocov op stops sneltrein Lw-Gr

Brief aan GS over decentralistie sprinters

– Advies over ontwerp-PvE aanbesteding concessie Fryslân 2023-2033

Advies over lijn 54 en inzet Vlinder op lijn 2 en 4

 

Adviezen 2019

Advies over busdienstregeling Waddeneilanden 2020

Advies over dienstregeling Friese regionale spoornet 2020

Advies over tweede voorstel tarieven 2020

Advies over busdienstregeling 2020

Advies over voorstel tarieven 2020

Reactie Rocov Fryslân op voorstel Lti

Advies over voorstel aanpassing belbus Zuidoost Fryslan

Advies over voorstel extra ritten Q-liner 315

Advies over experimenten in kader van Bûtengewoan berikber

Advies Rocov over Aanpassing voorwaarden reservering Belbus en Opstapper

Advies Rocov over de introductie van de Daldagkaart Bus Leeuwarden

 

Adviezen 2018

Reactie Rocov op voorstel dienstregeling lijn 166

Wachtruimte busstation Leeuwarden

– Advies Rocov over busdienstregeling 2019

Reactie Rocov op voorstel tarieven 2019

– Reactie Rocov Fryslân op scenario’s Lti

– Ontbrekende voorzieningen Lijn 51

– Ontbrekende ritten in dienstregeling

– Reactie Rocov op voorstel scholierenkorting

– Reactie op voorstel busdienstregelingwijziging lijnen 51 en 54

– Reactie op voorstel regionale treindienstregeling 2019

– Brief aan PS over lobby snellere reistijd tussen noorden en de Randstad

– Werking automaten stations

– Bereikbaarheid ziekenhuis in Heerenveen

– Lijn 166 Sneldienst Holwerd Veerdam-Leeuwarden

– Experimenten buslijnen 51 en 54

– Opheffen halte Knippehoeve

– Aansluitingen station Feanwâlden

Rocov Fryslân faciliteert ook de consumenteninspraak op de Waddenveerdiensten. Kijk op de site van het Consumentenplatform Waddenveren.

Privacyverklaring