Home > Smoelenboek Bestuur Rocov Fryslân

Smoelenboek Bestuur Rocov Fryslân

Ton Ettema, voorzitter
afgevaardigde van de Reizigersvereniging Openbaar Vervoer (ROVER)

Zit in het Rocov als afgevaardigde van de Reizigersvereniging Openbaar Vervoer (ROVER) afdeling Fryslân en vervul de functie van voorzitter.
Sjouke de Boer, ambtelijk secretaris
Ambtelijk secretaris van Rocov Fryslân

Verzorgt de secretariele ondersteuning van het Rocov en doet het websitebeheer.
 

Neli de Haan

Bestuurslid namens de  Friese ouderenbonden en secretaris van Rocov Fryslân.

Marianne Rigter, penningmeester
vertegenwoordigster namens drie vrouwenorganisaties in Friesland

NVVH VROUWENNETWERK (nvvh-vrouwennetwerk.nl) PASSAGE, Christelijke-Maatschappelijke Vrouwenbeweging (passagevrouwen.nl) NBvP- Vrouwen van Nu, de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen (vrouwenvannufriesland.nl)
Tones Meijer, bestuurslid
vertegenwoordiger gebruikers van het OV uit de kleine dorpen op het Friese platteland

Zit in Rocov Fryslân namens "Doarpswurk" en vertegenwoordigt de gebruikers van het OV uit de kleine dorpen op het Friese platteland.
   

Adviezen

Nieuwsgierig naar de adviezen van ROCOV Fryslân? Raadpleeg dan ons archief:

ROCOV Poll

Uw mening telt! Dit geeft ons houvast in het overleg met de vervoersorganisaties. Wat is uw mening in deze poll?
:
Rocov Fryslân © 2010/2011 | Deze site is een product van Custard | Disclaimer