Vacature bestuurslid Rocov Fryslân (20-10-2016)

Kent u Rocov Fryslân? Waarschijnlijk niet, maar het is een belangrijk provinciaal adviesorgaan voor het openbaar vervoer. We zoeken een enthousiaste vrijwilliger met betrokkenheid bij het openbaar vervoer in Friesland. Kennis is niet per se noodzakelijk, dat komt met de tijd, maar wel de wil om je in (een facet van) het OV te verdiepen.

Waar staat het Rocov voor?
Rocov staat voor Regionaal Orgaan Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer. Sinds de provincie het regionaal vervoer regelt, is er in iedere provincie een verplichting om consumentenorganisaties, zoals ouderenbonden, vrouwenorganisaties, dorpsbelangen en reizigersorganisatie Rover, advies te vragen over de dienstregeling, busroutes en tarieven.

Inzet
Iedere maand is er een vergadering, waarbij de provincie voor een deel ook aanwezig is. Vervoerders, zoals Arriva, worden uitgenodigd om toelichting te geven over dienstregeling of nieuwe projecten. Op gezette tijden hebben we zogenaamd bestuurlijk overleg met de gedeputeerde J. Kramer. Als bestuur willen we aan het begin van nieuwe ideeën en projecten staan, dus zetten we ons in bij de ontwikkelteams van provincie en vervoerder. De afgelopen jaren hebben we ook zelf, met deskundigen, projecten uitgevoerd om het openbaar vervoer te versterken of te verbeteren. We hebben professionele ondersteuning van een inhoudelijk secretaris, een notuliste en een boekhouder. Dit laat de mogelijkheid open om als bestuurder je eigen deskundigheid of betrokkenheid in het bestuur in te brengen. Hiervoor zijn ook scholingsprogramma’s te volgen.

Tijdbeslag
De maandelijkse vergadering vergt (met voorbereiding) ongeveer vijf uur per maand. Daarnaast zijn er activiteiten bij vervoerders die bezocht kunnen worden of bijeenkomsten over projecten zoals inrichting van stationsgebied. Een schatting van tijd is moeilijk te geven, want dat is afhankelijk van tijd en interesse van de bestuurder zelf. Dit vrijwilligerswerk is prima te combineren met een vaste baan.

Meer informatie
Ton Ettema, voorzitter, e-mail Ton Ettema, 06-52 333 484
Marian Rigter, penningmeester, e-mail Marian Rigter, 0511-54 29 53Meer recent nieuws

Adviezen

Nieuwsgierig naar de adviezen van ROCOV Fryslân? Raadpleeg dan ons archief:

ROCOV Poll

Uw mening telt! Dit geeft ons houvast in het overleg met de vervoersorganisaties. Wat is uw mening in deze poll?
:
Rocov Fryslân © 2010/2011 | Deze site is een product van Custard | Disclaimer